Raspored održavanja informativno-obrazovnih radionica

RASPORED ODRŽAVANJA INFORMATIVNO-OBRAZOVNIH RADIONICA

R.B.MJESNI ODBOR:LOKACIJA:DATUM:SATNICA:
1.BRCEKUD DANICA16.10.2018.18:00-19:00
2.PASJAKKUD DANICA16.10.2018.19:00-20:00
3.ŠAPJANEDOM ŠAPJANE17.10.2018.18:00-19:00
4.RUPADOM RUPA17.10.2018.19:00-20:00
5.LIPAMUZEJ LIPA18.10.2018.18:00-19:00
6.MUNEDOM MUNE23.10.2018.18:00-19:00
7.ŽEJANEŠKOLA23.10.2018.19:00:20:00
8.ZVONEĆAŠKOLA24.10.2018.18:00-19:00
9.VELI BRGUDDOM BRGUD24.10.2018.19:00-20:00
10.PUŽEV KOMUNDOM PERMANI25.10.2018.18:00-19:00
11.JURDANIDOM PERMANI25.10.2018.19:00-20:00
12.JURDANIĆIDOM JUŠIĆI06.11.2018.18:00-19:00
13.PRINCIPIDOM JUŠIĆI06.11.2018.19:00-20:00
14.JUŠIĆIDOM JUŠIĆI07.11.2018.18:00-19:00
15,VLAHOV BREGDOM JUŠIĆI07.11.2018.19:00-20:00
16.KUĆELIDOM BIŠKUPI08.11.2018.18:00-19:00
17.RUKAVACDOM RUKAVAC08.11.2018.19:00-20:00
18.BREGIDOM BREGI13.11.2018.18:00:19:00
19.FRANČIĆIHANGAR14.11.2018.18:00-19:00
20.MIHOTIĆIHANGAR14.11.2018.19.00-20:00
21.TRTNI-OSOJNAKIHANGAR15.11.2018.18:00-19:00
22.ŠMOGORI-RADETIĆIHANGAR15.11.2018.19.00-20:00
23.MATULJIHANGAR03.12.2018.18:00-19:00
24.UDRUGA UMIROVLJENIKAHANGAR04.12.2018.18:00-19:00
Zatvori izbornik