Provedba informativno-obrazovnih radionica

Realizirano novih 6 informativno-obrazovnih radionica

Protekli tjedan održane su informativno-obrazovne radionice za građane mjesnih odbora MUNE, ŽEJANE, VELI BRGUD, ZVONEĆA, PUŽEV KOMUN I JURDANI.

Na radionicama je predstavljen projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Matulji s naglaskom na novi sustav gospodarenja otpadom u našoj općini. Prisutni građani na radionicama pokazali su veliki interes za problematiku odvajanja kućnog otpada, te aktivno sudjelovali postavljajući pitanja vezana uz rad budućeg reciklažnog dvorišta na koja je zamjenik načelnika Općine Matulji Bruno Frlan odgovarao.

Pozivamo sve građane ako imaju pitanja u vezi budućeg rada reciklažnog dvorišta na lokaciji u Jurdanima da nam ista dostave putem e-maila: info@rd-matulji.hr na koja ćemo u najkraćem roku odgovoriti i dati Vam korisne informacije u vezi odvajanja komunalnog otpada i recikliranja. Također ćemo sve novosti u vezi navedenog projekta redovito objavljivati na web stranici projekta
www.rd-matulji.hr.

U studenom plan održavanja informativno-obrazovnih radionica je sljedeći:

Realizirano novih 6 informativno-obrazovnih radionica

Protekli tjedan održane su informativno-obrazovne radionice za građane mjesnih odbora MUNE, ŽEJANE, VELI BRGUD, ZVONEĆA, PUŽEV KOMUN I JURDANI.

Na radionicama je predstavljen projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Matulji s naglaskom na novi sustav gospodarenja otpadom u našoj općini. Prisutni građani na radionicama pokazali su veliki interes za problematiku odvajanja kućnog otpada, te aktivno sudjelovali postavljajući pitanja vezana uz rad budućeg reciklažnog dvorišta na koja je zamjenik načelnika Općine Matulji Bruno Frlan odgovarao.

Pozivamo sve građane ako imaju pitanja u vezi budućeg rada reciklažnog dvorišta na lokaciji u Jurdanima da nam ista dostave putem e-maila: info@rd-matulji.hr na koja ćemo u najkraćem roku odgovoriti i dati Vam korisne informacije u vezi odvajanja komunalnog otpada i recikliranja. Također ćemo sve novosti u vezi navedenog projekta redovito objavljivati na web stranici projekta
www.rd-matulji.hr.

U studenom plan održavanja informativno-obrazovnih radionica je sljedeći:

R.B.MJESNI ODBOR:LOKACIJA:DATUM:SATNICA:
12.JUŠIĆI DOM JUŠIĆI07.11.2018.18:00-19:00
13.VLAHOV BREGDOM JUŠIĆI07.11.2018.19:00-20:00
14.KUĆELI DOM BIŠKUPI08.11.2018.18:00-19:00
15,RUKAVACDOM RUKAVAC08.11.2018.19:00-20:00
16.BREGIDOM BREGI13.11.2018.18:00-19:00
17.FRANČIĆIHANGAR14.11.2018.18:00-19:00
18.MIHOTIĆI HANGAR14.11.2018.19:00:20:00
19.TRTNI-OSOJNAKIHANGAR14.11.2018.18:00-19:00
20.ŠMOGORI-RADETIĆIHANGAR15.11.2018.19.00-20:00
21.JURDANIĆIDOM JUŠIĆI20.11.2018.18:00-19:00
22.PRINCIPIDOM JUŠIĆI20.11.2018.19.00-20:00
Zatvori izbornik