Građani upoznati sa ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini prezentirala je sve aktivnosti koje je projektni tim realizirao s ciljem informiranja i edukacije građana Općine Matulji  o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Projektni tim održao je ukupno 28 informativno-obrazovnih radionica, od čega 23 u svim mjesnim odborima općine, zatim 4 u ustanovama za odgoj i obrazovanje i jedna radionica za Udrugu umirovljenika. Za potrebe što boljeg informiranja i edukacije građana tiskani su projektni letci, brošura, plakati, postavljen je billboard u neposrednoj blizini budućeg reciklažnog dvorišta u Jurdanima, a također je napravljena i kratka brošura sa slijepe i slabovidne osobe. Do sada smo organizirali i proveli 3 konferencije za medije te kontinuirano dajemo informacije u medije koje se odnose na novi sustav gospodarenja otpadom i projekt izgradnje reciklažnog dvorišta.

Predstavnik  izvođača radova Goran graditeljstvo d.o.o. g. Robert Subašić prezentirao je stanje sa izvođenjem radova te istaknuo da su se radovi nastavili nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, a od ukupno predviđenih radova do danas je izvršeno radova i nabavljeno opreme u vrijednosti 70 % ugovora. Radovi teku bez zastoja u planiranom vremenskom okviru te ovisno od vremenskih prilika, završetak svih radova planiran je sukladno Ugovoru za kraj veljače  2019.g. godine.

Prema podacima komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. iz Jurdana, novo uspostavljeni sustav gospodarenja otpadom u Općini Matulji daje odlične rezultate. Gdin Duško Kulaš prezentirao je na današnjoj konferenciji za medije podatke za period listopad-prosinac 2018. godine o prikupljenom otpadu te naglasio da je sustav u potpunosti implementiran na cijelom području općine.

U zadnjem tromjesečnu prošle godine prikupljeno je 367,54 tona miješanog komunalnog otpada, što je u usporedbi sa zadnjim tromjesečjem 2017. godine manje za čitavih 402,02 tone. Od ukupne količine prikupljenog otpada, građani Općine Matulji odvojili su 30,01 tona reciklabilnog otpada, što predstavlja povećanje od  100 % u odnosu na prethodnu godinu.

reciklažno dvorište prezentacija

Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan istaknuo je da su rezultati o prikupljenom otpadu odlični te da novi sustav gospodarenja otpadom „Od vrata do vrata“ svakim danom daje sve bolje rezultate. Zahvalio je svim građanima općine na postignutim rezultatima, kao i svima koji su pridonijeli da se ostvare prezentirani podaci o prikupljanju otpada. Projektni tim Općine Matulji u suradnji sa komunalnim poduzećem „Komunalac“ d.o.o. će i nadalje biti na usluzi svim građanima naše općine u svezi novog sustava gospodarenja otpadom, a stavljanjem u funkciju novog reciklažnog dvorišta podignuti ćemo naš sustav na još višu razinu.

Sukladno planiranom Općina Matulji osigurala je sredstva u proračunu te je sklopila ugovor sa Komunalcem d.o.o. o nabavi spremnika (kanti) za miješani komunalni otpad (siva vrećica). Komunalno poduzeće provelo je javni natječaj te se očekuje početak podjele spremnika tijekom mjeseca veljače o čemu će građani biti posebno obavješteni putem medija.

Prisutni:

  1. Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
  2. Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan
  3. Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini
  4. Predstavnik izvođača radova Robert Subašić , Goran graditeljstvo d.o.o. 
  5. Rukovoditelj RJ „Usluga“ Komunalac d.o.o. Duško Kulaš
  6. Direktor Komunalca d.o.o. Ervino Mrak
prezentacija reciklažnog dvorišta
reciklažno dvorište prezentacija

Sadržaj ove objave za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.

Zatvori izbornik