Završni radovi na reciklažnom dvorištu u Jurdanima

Dana 25.03.2019. na gradilištu reciklažnog dvorišta u Jurdanima radovi se privode kraju. Nakon završetka svih građevinskih radova slijedi razmještaj potrebne opreme  te završno čišćenje objekta i pospremanje gradilišta.

Nakon primopredaje radova i pripreme potrebne tehničke dokumentacije Općina Matulji  će zatražiti  tehnički pregled radi ishođenja uporabne dozvole.

Upravljanje reciklažnim dvorištem će nakon toga preuzeti Komunalac d.o.o. te izvršiti upis reciklažnog dvorišta u očevidnik reciklažnih dvorišta

Očekujemo da će reciklažno dvorište uskoro otvoriti svoja vrata za sve građane Općine Matulji.

Zatvori izbornik