Potpisan ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Matulji

14. rujna 2018. g. u Općini Matulji potpisan je ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Općine Matulji s izvođačem radova tvrtkom Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica vrijedan preko 3,4 milijuna kuna s PDV-om. Ugovor su potpisali načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i prokurist Božidar Ožanić u ime tvrtke Goran graditeljstva d.o.o. kao izabranog izvođača radova.

Općinski načelnik Mario Ćiković naglasio da je ukupna vrijednost projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine Matulji iznosi 5.206.173,17 kn, a iznos odobrenih bespovratna EU sredstva 4.113.658,44 kn. Predviđeni početak radova je kraj rujna 2018. godine, a rok izvođenja radova je 5 mjeseci. Buduće reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji komunalnog poduzeća Komunalac u Jurdanima te će biti dostupno svim stanovnicima Općine Matulji koji će ondje otpad moći odlagati bez naknade.

Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini istaknula je kako je cilj projekta izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta čime će se osigurati infrastruktura potrebna za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada što će uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti dovesti do povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine i smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. Provedba projekta neposredno će utjecati i na smanjenje broja divljih odlagališta, razvoj ekološke svijesti i očuvanje okoliša za ugodno i zdravo stanovanje u Općini Matulji te doprinijeti ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022.

Ukupna vrijednost projekta 5.206.173,17 kn te su nakon uspješne prijave na Poziva za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu od 4.113.658,44 kune. Kako bi se osigurala dodatna financijska sredstva za provedbu projekta izvršena je i prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te se očekuje skoro odobrenje dodatnih sredstava  u visini od 60% vlastitog udjela u sufinanciranju projekta odnosno nešto više od 435.000,00 kn.

Ukupno trajanje projekta je 11. mjeseci od potpisa Ugovora s Ministarstvom odnosno do travnja sljedeće godine. Projektom je predviđeno da će se u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ukupno u reciklažnom dvorištu prikupiti 70 tona otpada.

S ciljem daljnjeg unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom Općina Matulji je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopila Ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovor je sklopljen  temeljem prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a u sklopu ugovora bit će nabavljeno 3480 spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada te 500 kućnih kompostera. Procijenjen ukupan iznos nabave spremnika iznosi nešto manje od 920.000 kuna, od čega će se bespovratnim EU sredstvima financirati 85% vrijednosti nabave.

Da je Općina Matulji vrlo aktivna u pripremi i provedbi projekta koji se odnose na učinkovito gospodarenje otpadom, dokazuje i skorašnje potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ukupne vrijednosti  40.313.849 kn, za koji je odobreno maksimalno sufinanciranje iz Kohezijskog fonda u iznosu od 30.000.000,00 kn te će se dodatno sufinanciranje 10% vrijednosti projekta osigurati po potpisivanju Ugovora iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan kao koordinator projekta upoznao je prisutne s informativno-obrazovnim aktivnostima koje će Općina Matulji provoditi tijekom narednih mjeseci.

S ciljem upoznavanja s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima općina ima obvezu provesti  informativno-obrazovnih radionice  s naglaskom na:

-Upoznati građane s cjelovitim, a time i održivim gospodarenjem otpadom,
-Razviti svijest o osobnoj ulozi i odgovornosti pojedinca kao proizvođača otpada,
-Informiranje i edukacija odgojno obrazovnih institucija (škola i vrtića).

Radi što bolje prezentacije projekta i edukacije građana predviđeno je održati informativno – obrazovne radionice  u svim  mjesnim odborima (općina ih ima 23) te jednu (1) posebnu radionicu za umirovljenike. 

Pored upoznavanja svih građana u sklopu provedbe projekta planirane su i informativno-obrazovne radionice za najmlađe stanovnike općine (djecu iz dječjih vrtića) te  učenike osnovnih škola s područja Općine Matulji. (4 radionice)

Informativno-obrazovne radionice radi što boljeg informiranja javnosti i edukacije građana prate i informativni materijali u vidu plakata, informativnog letaka koji će se dijeliti putem pošte svim građanima korisnicima usluge komunalnog poduzeća,  brošure te posebna specijalizirana web stranica na kojoj građani i svi zainteresirani mogu pronaći  potrebne informacije o samom reciklažom dvorištu, uputama za recikliranje te ostale servisne informacije.

Potpisivanju ugovora prisutan je i Rukovoditelj RJ „Usluga“ komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., Duško Kulaš koje će ubuduće upravljati s reciklažnim dvorištem kao pružatelj komunalne usluge na području Općine Matulji.

Prisutni:

-Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
-Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan
-Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini
-Prokurist Goran graditeljstvo d.o.o. Božidar Ožanić
-Rukovoditelj RJ „Usluga“ Komunalac d.o.o. Duško Kulaš

Zatvori izbornik