Otpad

vrste otpada, odvajanje otpada,…

O nama

općina Matulji, zakonski okviri, kontakt,…

Korisne informacije

brošure, letci,…

UPITNIK ZA ODREĐIVANJE VELIČINE SPREMNIKA ZA ODLAGANJE OTPADA – OPĆINA MATULJI

Upitnik za građane Općine Matulji pripremila je Općina Matulji i Komunalac d.o.o. s ciljem što kvalitetnije nabave i isporuke spremnika za otpad. Svi podaci iz upitnika isključivo će se koristiti u svrhu planiranja, nabave i isporuke spremnika za miješani i biorazgradljivi otpad iz kućanstva.

Upitnik se nalazi na web stranici komunalnog društva „Komunalac“ d.o.o.

Namjena

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Matulji čime će se osigurati infrastruktura potrebna za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. 

Provedba projekta neposredno će utjecati i na smanjenje broja divljih odlagališta, razvoj ekološke svijesti i očuvanje okoliša za ugodno i zdravo stanovanje u Općini Matulji te doprinjeti ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17).

Financiranje

Temeljem Poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentni broj: KK.06.3.1.03, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda su osigurana bespovratna sredstva za provedbu projekta u iznosu od 4.113.658,44 kune (Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.03.0072). 

Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2018. – 3.4.2019.

Ukupna iznos projekta: 5.206.173,17 kn

Iznos EU bespovratnih sredstava: 4.113.658,44 kn

Novosti

Lokacija reciklažnog dvorišta

Zatvori izbornik