Otpad

vrste otpada, odvajanje otpada,…

Vrste otpada

Plastika

Plastični otpad odlažemo u žute spremnike ili za to predviđene vreće. Prije razvrstavanja potrebno je odvojeno odložiti čep i zgnječiti bocu, odnosno ambalažu kako bi zauzimala manje prostora.

Iskorištena plastična ambalaža može imati niz drugih namjena ograničenih samo našom maštom: spremnik za napitak, tegla za cvijeće, igračka…

U plastičnu ambalažu spadaju polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, prehrambenih proizvoda, čaše i posude od mliječnih proizvoda, pjenasta ambalaža od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri i pribor za jelo, metalne limenke od napitaka i hrane, konzerve bez ostataka i metalni poklopci, tetrapak ambalaža.

U plastičnu ambalažu ne spada ambalaža od boja i lakova, ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom.

Papir

Papir i stari karton odlažemo u u vrećicu za papirni otpad ili kontejnere za papir koji su označeni plavom bojom. Bitno je da se u spremnike za papir ne odlažu one vrste otpada koje ne odgovaraju kategoriji papira. Važno je s papira i kartona, prije odlaganja, ukloniti metalne spojnice, ljepljive trake, plastiku i slično.

Papir i karton čine 25% kućanskog otpada, a njihovim recikliranjem smanjuje se potreba za sječom šuma. Njihovom oporabom štedimo do 70 % energije potrebne za proizvodnju papira, uz smanjenje zagađenja okoliša i voda. Recikliranjem 1 tone papira štedimo 10 mladih stabala i 40 000 litara vode.

U papir spadaju novine, časopisi, prospekti, uredski papir, papirnate vrećice, bilježnice, knjige, karton, katalozi, kartonska ambalaža, kartonske kutije za jaja, omotnice, kuverte i slično.

U papir ne spadaju fotografije, fotopapir, indigo papir, zauljeni i prljavi papir, plastificirane etikete, pelene, plastificirani papir i slično.

Metalna ambalaža i limenke

Limenke od napitka i hrane spadaju u metalnu ambalažu te se odlažu u sive kontejnere ili spremnike. Aluminijske limenke se ne moraju nužno reciklirati samo tvorničkom obradom, već ih možemo iskoristiti kao mjesto za odlaganje olovaka, spajalica ili vaznu za cvijet, te im time dati novu namjenu.

Recikliranjem 1 aluminijske limenke štedimo dovoljno energije za 3 sata rada računala ili 2 sata rada televizora. Za isti volumen pića,pri izradi aluminijske limenke utroši se čak 20 puta više energije nego pri izradi povratne staklene boce.

Poželjno je limenke zgnječiti prije odlaganja kako bi zauzimale manje prostora u spremnicima u koje ih odlažemo.

U metalnu ambalažu ubrajamo metalne limenke od napitaka i hrane, metalne poklopce, prazne metalne doze alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne i isprane konzerve prehrambenih proizvoda.

U metalnu ambalažu ne ubrajamo ambalažu s ostacima boja i lakova, ambalažu jakih kemikalija i zapaljivih tvari, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina i boce i limenke pod tlakom.

Staklo

Staklo se može reciklirati neograničen broj puta, stoga je važno da ga odvajamo i odlažemo u zelene spremnike. Povratnom ambalažom smanuje se količina ambalažnog otpada nekoliko desetaka puta. Prazne staklenke ne moraju baciti kako bi se oporabile. Iskoristite ih kao spremište za olovke, zimnicu, vazu za cvijeće. Obratite pažnju prilikom odlaganja i odvojite čepove i zatvarače i ispraznite staklenu ambalažu.

U staklo spadaju prazne boce i staklenke svih boja, bez zatvarača i čepova.

U staklo ne spadaju žarulje, fluorescentne cijevi, kristal, bočice od lijekova, automobilsko i armirano staklo, porculansko i keramičko posuđe, ravno prozorsko staklo.

Komunalni otpad

Komunalni otpd je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

U zelene kante ili spremnike ne stavljamo korisni otpad koji se može reciklirati, polutekuće tvari, vrući pepeo, otpad životinjskog porijekla, otpadni građevinski materijal, opasni otpad.

Odvajanje otpada

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim prometnim površinama ili u reciklažna dvorišta. U plave spremnike treba odlagati:

 • novine, časopise, prospekte, kataloge,
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

U plave spremnike ne smije se odlagati:

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir,
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl. 

zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se odlagati:

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke, 
 • porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.

žute spremnike treba odlagati:

 • Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
 • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
 • Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
 • Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

Metalna ambalaža se također odlaže u žute spremnike.

spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

 • Odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
 • Šešire i kape
 • Torbe i krpene igračke
 • Ostale otpadne tekstilne proizvode.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:

 • obuću, kožne torbe
 • pernate jastuke, poplune.

Abecedarij za odvajanje otpada

Primjer nepropisnog odlaganja otpada

Zatvori izbornik