Reciklažno dvorište Općine Matulji svečano je otvoreno u srijedu 29. svibnja 2019. godine u Jurdanima

U nazočnosti brojnih uzvanika danas je svečano otvoreno reciklažno dvorište Općine Matulji na lokaciji u Jurdanima.  Riječ je o projektu „Izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Matulji“ vrijednom 5.206.178,00 Kn koji je sufinanciran EU sredstvima iz Kohezijskog fonda s ukupno 4.113.658,00 Kn od ukupne vrijednosti investicije. Provedbu projekta također sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu u iznosu od 435.563,84 kn. Objektom Reciklažnog dvorišta upravljati će Komunalac d.o.o. iz Jurdani, a građani će ubuduće besplatno moći odložiti različiti otpad na reciklažnom dvorištu.

U ime Općine Matulji okupljene je pozdravio načelnik Mario Ćiković koji je istaknuo da je Općina Matulji bila spremna za natječaje iz EU fondova, te je među prvima u Hrvatskoj potpisala ugovor za sufinanciranje. Također se zahvalio svima koji su sudjelovali u uspješnoj realizaciji projekta i pozvao sve građane Općine Matulji da zbrinjavaju otpad na kvalitetan i odgovoran način jer sada nema više niti jedan razlog da se otpad odbacuje u prirodu koju trebamo svi skupa sačuvati.

Voditeljica projekta, Astra Gašparini istaknula je da reciklažno dvorište, kao jedan od segmenata ukupnog sustava gospodarenjem otpadom, vrlo je bitno, a projektni tim Općine Matulji i nadalje će pratiti i spremati nove aplikacije na javne pozive kojima se sufinanciraju projekti za jedinice lokalne uprave. Ovaj projekt je EU sufinancirala s 85% bespovratnih sredstava te je pokazatelj uspješne alokacije i korištenja europskih sredstava koje stoje na raspolaganju jedinicama lokalne uprave. Gđa Astra Gašparini navodi da je Općina Matulji upravo u provedbi  tri projekta koja su također sufinancirana od strane EU fondova, a radi se o energetskoj obnovi javih objekata na području Općine Matulji. Također smo fazi provedbe projekt „Sanacija i zatvaranja odlagališta otpada Osojnice“ za koju smo osigurali preko 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Donačelnik Općine Matulji Bruno Frlan naveo je osnovne podatke o novootvorenom reciklažnom dvorištu koje je namijenjeno odvojenom sakupljanju te privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Smješteno je na lokaciji komunalnog društva „Komunalac“ d.o.o.  u Jurdanima na ukupnoj površini od 2000 m2, od čega je polovica otpada na samo reciklkažno dvorište. Reciklažno dvorište opremljeno je odgovarajućom opremom za prihvat različitih vrsta otpada, ovisno o njihovom agregatnom stanju, veličini i gustoći. Otvaranje reciklažnog dvorišta  utjecati  će na povećanje   količina odvojenog skupljenog otpada te smanjiti nepropisno odlaganje.

Svi građani Općine Matulji mogu besplatno koristiti usluge reciklažnog dvorišta, uz osobnu iskaznicu te uz prethodno odvajanje otpada kako bi ga u dvorištu samo odložili u odgovarajuće spremnike.

Reciklažno dvorište svečano su pustili u rad načelnik Općine Matulji, Mario Ćiković i direktor komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o.. Načelnik općine se obratio svim uzvanicima sa zahvalom na zajedničkom radu i trudu. Općina Matulji ovim  činom postaje općina sa uređenim sustavom odvajanja otpada sukladno zakonski odredbama. Kvalitetna edukacija je bitan preduvjet i drago mi je da je prije svečanog otvorenja reciklažnog dvorišta Općina Matulji provela čitav niz prezentacija i radionica po svim mjesnim odbori  na kojima su građane informirali i educirali o novom cjelovitom sustavu  gospodarenja otpadom.

Radno vrijeme novootvorenog reciklažnog dvorišta:   ponedjeljak – petak  od  09.00-16.00 sati  i  subotom od   10.00-15:00 sati, a sa radom započinje u četvrtak 30. svibnja 2019. godine.

Sadržaj ove objave za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.

Zatvori izbornik