Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta napreduju prema planu izgradnje

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta napreduju prema planu izgradnje

Načelnik općine Matulji, gdin. Mario Ćiković istaknuo je zadovoljstvo sa stanjem i dinamikom izvođenja radova na  gradilištu budućeg reciklažnog dvorišta Općine Matulji koji su započeli  krajem rujna ove godine. Načelnik je posebno naglasio da je reciklažno dvorište sastavni dio održivog sustava gospodarenja otpadom koji teži recikliranju i ponovnoj uporabi korisnih  materijala. Načelnik općine Matulji naglasio je da će građani Općine Matulji na reciklažnom dvorištu moći besplatno zbrinuti različite vrste otpada koji se ne mogu zbrinuti redovnim odvozom komunalnog otpada te na taj način i sami doprinijeti očuvanju prirode i okoliša Općine Matulji.

Predstavnik  izvođača radova Goran graditeljstvo d.o.o. g. Robert Subašić naglasio je da se radovi u potpunosti odvijaju prema ugovorenom dinamičkom planu izgradnje. Do sada su izvedeni svi pripremni radovi, svi zemljani radovi (iskopi), dio radova na izgradnji odvodnje sanitarnih  i otpadnih  voda platoa te su u cjelosti izvedeni građevinski radovi vezani za izgradnju nadstrešnice, a sveukupne izvedene vrijednosti od cca 348.000,00 kn. Započela je i radionička izrada konstrukcije nadstrešnice (bravarski radovi) u vrijednosti cca 250.000,00 kn. Izvođač je naručio kompletnu opremu budućeg reciklažnog dvorišta u vrijednosti od 356.000,00 kn, čija izrada također krenula.Do ovog trenutka realizirano je 22% ugovorenih radova.

Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini iznjela je podatak da je ukupna vrijednost investicije 5.206.178,00 Kn. U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda za provedbu projekta osigurana su bespovratna EU sredstva u iznosu od 4.113.658,44 kune. Općina Matulji je također uspješno realizirala kandidaturu za sufinanciranje projekta izgradnje raciklažnog dvorišta pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu za što je odobren iznos od 435.563,84 kn, što će dodatno povećati udio bespovratnih sredstava u financiranju ovog projekta, a istovremeno smanjiti općinski udio u financiranju izgradnje.

Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan kao koordinator projekta upoznao je prisutne sa provedenim informativno-obrazovnim radionicama po mjesnim odborima u Općini Matulji koje su sastavni dio projekta izgradnje reciklažnog dvorišta a u cilju informiranja javnosti o ulozi dvorišta u sustavu održivog gospodarenja otpadom. Tijekom listopada i studenog  realizirano je  20 radionice po mjesnim odborima na kojima su građani upoznati sa projektom izgradnje reciklažnog dvorišta, značajem odvajanja komunalnog otpada i ciljevima koje Općina Matulji želi postići sa novim sustavom gospodarenja otpada čiji je sastavni dio reciklažno dvorište.

Rukovoditelj RJ „Usluga“ komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., Duško Kulaš, ispred komunalnog poduzeća prezentirao je prve podatke o prikupljanju komunalnog otpada nakon uvođenja novog sustava gospodarenja otpadom.

Podaci govore da su građani Općine Matulji nakon uvođenja novog sustava sakupljanja otpada „ Od vrat do vrata“ u mjesecu listopadu 2018.g. u usporedbi sa listopadom 2017.g. iznijeli čak 99 tona manje miješanog  komunalnog otpada, te odvojili 10 tona reciklabilnog otpada. Navedeni podaci biti će iz mjeseca u mjesec još bolji s obzirom da se radi o podacima u prvom mjesecu primjene novog sustav koji su građani vrlo brzo usvojili.

U cilju unapređenje sustava, a u skladu sa zacrtanim planovima  i osiguranim sredstvima u općinskom proračunu, Općina Matulji će u suradnji sa komunalnim poduzećem „Komunalac“ d.o.o. provesti tijekom mjeseca prosinca online anketu o potrebama građana Općine Matulji o veličini kanti. Anketa će biti postavljena na web stranicama komunalnog poduzeća (www.komunalac-opatija.hr), Općine Matulji  (www.matulji.hr ), te na web stranici projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji  (www.rd-matulji.hr ) s ciljem dobivanja povratnih informacija kako bi se što bolje pripremila narudžba kanti prema stvarnim potrebama građana. S tom svrhom građanima će u terminima 23. i 30. studenog u Matuljima  biti predstavljeni modeli kanti za komunalni otpad kako bi građani stekli vizualni dojam o volumenu kanti za zbrinjavanje kućnog otpada.

Prisutni:

1. Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
2. Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan
3. Voditeljica projekta mr.sc. Astra Gašparini
4. Predstavnik izvođača radova Robert Subašić , Goran graditeljstvo d.o.o.
5. Rukovoditelj RJ „Usluga“ Komunalac d.o.o. Duško Kulaš
6. Direktor Komunalca d.o.o. Ervino Mrak

Sadržaj ove objave za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.

Zatvori izbornik